“Bez hrabrosti ne možemo prakticirati nijednu drugu vrlinu sa dosljednošću. Ne možemo biti srdačni, istiniti, milosni, darežljivi ili pošteni.”
– Maya Angelou

“Kukavice umru mnogo puta prije svoje smrti; hrabri ne okuse smrt više nego jedanput.”
– William Shakespeare

“Sreća prati hrabre.”
– latinska poslovica

“Hrabrost je sredina između straha i pretjeranog samopouzdanja.”
– Aristotel

“Hrabrost se s pravom smatra prvom od ljudskih kvaliteta, jer, kako je rečeno ‘to je kvaliteta koja garantira sve ostale’.”
– Winston Churchill

“Hrabrost je umalo kontradikcija pojmova. Ona znači snažnu volju za životom, u obliku spremnosti da umreš.”
– G.K. Chesterton

potrebna je velika hrabrost da se suprotstaviš neprijateljima ali još veća da se suprotstaviš prijateljima

“Hrabrost je glavna kvaliteta vodstva, po mom mišljenju, gdje god se ispoljava. Obično podrazumijeva neki rizik – posebno u novim poduhvatima. Hrabrost da se nešto započne i da se nastavi, predvodnički i avanturistički duh koji utire nove puteve.”
– Walt Disney

“Ničeg u životu se ne treba bojati, samo se treba razumijeti. Sada je vrijeme da razumijemo više, tako da bi se bojali manje.”
– Marie Curie

“Hrabrost je cijena koju život nameće za davanje mira. Duša koja je ne poznaje, ne zna za slobodu, od malih stvari; ne zna za blijedu usamljenost straha, ni za planinske visine gdje gorka radost može da čuje zvuk krila.”
– Amelia Earhart

“Kažu da je hrabrost uobičajena pojava, ali ogromno poštovanje koje imamo za nju dokazuje da je rijetka.”
– Ralph Waldo Emerson

“Hrabrost je vrlo važna. Kao mišić, ojačava se upotrebom.”
– Ruth Gordon

“Marš napredovanja ljudske rase zahtijeva da se visine oko nje osvijetle plemenitim lekcijama o hrabrosti. Djela hrabrosti očaravaju historiju i koriste kao svjetla koja vode čovjeka.”
– Victor Hugo

“Hrabrost, od svih nacionalnih kvaliteta, je najnestabilnija; jer se ispoljava samo u intervalima i od strane malo pojedinaca u svakoj naciji; dok marljivost, znanje, civiliziranost, mogu biti od konstantne i univerzalne upotrebe i mogu postati navika cijelom narodu.”
– David Hume

“Hrabrost je kvaliteta tako potrebna za održavanje vrline, da se uvijek poštuje, čak i kad je povezana sa porokom.”
– Samuel Johnson

“Hrabrost života je često manje dramatičan prizor od hrabrosti posljednjeg trenutka, ali nije ništa manje veličanstvena mješavina trijumfa i tragedije. Čovjek radi ono što mora – uprkos osobnim posljedicama, uprkos preprekama, opasnostima i pritiscima – i to je osnova sveg ljudskog morala.”
– John F. Kennedy

“Dobivaš snagu, hrabrost i samopouzdanje svakim iskustvom u kojem zaista staneš i pogledaš strahu u lice. Možeš onda reći sebi, ‘preživio sam ovaj horor, mogu prebroditi i sljedeću stvar koja naiđe’… Moraš uraditi stvar koju misliš da ne možeš.”
– Eleanor Roosevelt

“Potrebna je hrabrost da se ne predaš očaju u životu, ali nije svaki samopouzdani maher nužno hrabriji od čovjeka koji se predao očaju.”
– Søren Kierkegaard

Mandela - izreke

“Nijedan čovjek ne može biti hrabar ako misli da je bol najgore zlo; niti umjeren, ako misli da je užitak najveće dobro.”
– Ciceron

“Hrabar čovjek je također pun vjere.”
– Ciceron

“Kršćanstvo nudi razloge zašto ne strahovati od smrti ili svijeta i radeći to ne uspjeva da poduči adekvatno vrlinu hrabrosti. Želja za religioznom vjerom je uveliko rezultat straha, a zagovornici vjere misle da određene vrste straha ne treba odbacivati. U ovome, po mom mišljenju, grdno griješe. Dopustiti sebi da imaš ugodna uvjerenja kao sredstvo izbjegavanja straha nije najbolji način za živjeti život. Utoliko koliko religija igra na strah, ona spušta ljudsko dostojanstvo.”
– Bertrand Russell

“Kompletna hrabrost ili apsolutni kukavičluk su ekstremi u koje upada manjina ljudi. Velika većina u sredini se sastoji od raznih umjerenih oblika i stepena hrabrosti, koji se razlikuju jedan od drugog kao što se lica ljudi razlikuju.”
– François de La Rochefoucauld

“Hrabrost nije samo jedna od vrlina nego oblik svake vrline u trenutku provjere.”
– C.S. Lewis

“Kako čovjek može biti hrabar kad se boji? – Tada jedino i može da bude hrabar.”
– George R. R. Martin

“Unosimo smisao u ovaj svijet hrabrošću naših pitanja i dubinom naših odgovora.”
– Carl Sagan

“Čovjek koji je pravedan i odlučan neće biti pomjeren sa svoje svrhe, ni neosnovanim bijesom svojih sugrađana niti prijetnjama tiranina.”
– Horacije

“Hrabrost je otpor strahu, ovladavanje nad strahom – nije odsustvo straha… Uzmimo kao primjer buhu! – najhrabrije od svih Božijih stvorenja, kad bi neznanje za strah bilo hrabrost.”
– Mark Twain