“Rad je veliki lijek za sve nevolje i mizerije koje zadese čovječanstvo – pošten rad, koji namjeravaš obaviti.”
– Thomas Carlyle

“Besposlen pop i jariće krsti.”
– narodna poslovica

“Živite zajedno kao braća, a posao vodite kao stranci.”
– arapska izreka

“Rad koji je čisto rintanje, koji se radi samo zbog para koje zaradi, čovjeka zaglupljuje umjesto da ga poboljšava.”
– Mortimer Adler

“Postigao si uspjeh u svom polju kad ne znaš da li je ono što radiš posao ili igra.”
– Warren Beatty

“Mnogi ljudi propuste priliku jer je odjevena u radno odijelo i izgleda kao posao.” – Thomas Edison

“Fanatizam se sastoji od poduplavanja svog truda kad si zaboravio svoj cilj.”
– George Santayana

“Biti zauzet ne znači uvijek da radiš pravi posao. Cilj svakog posla je produkcija ili postignuće i da bi se ostvarili ovi ciljevi mora postojati prethodno razmišljanje, planiranje, inteligencija, iskrena svrha i znoj. Pretvarati se da radiš nije isto što i raditi.”
– Thomas Edison

“Dugujem svoj uspjeh činjenici da nikad nisam imao sat u svojoj radionici. 75 nas smo radili 20 sati na dan i spavali samo 4, i uživali u tome.”
– Thomas Edison

“Ako je A jednako uspjeh, onda je formula: A jednako X plus Y plus Z. X je posao. Y je igra. Z je držanje jezika za zubima.”
– Albert Einstein

“Ne boj se neuspjeha. Nije neuspjeh grijeh nego niski ciljevi. U velikim poduhvatima je slavno čak i ne uspjeti.”
– Bruce Lee

“Ko god nema dvije trećine svoga dana za sebe, taj je rob, bez obzira bio on: državnik, biznismen, službenik ili naučnik.”
– Friedrich Nietzsche

“Teško mi je bilo raditi duge sate kad sam bio sam svoj šef. Šef mi je uvijek davao slobodno popodne.”
– John O’Farrell

“Kad sam bio mlađi primijetio sam da 9 od 10 stvari koje uradim bi bili neuspjesi, pa sam radio 10 puta više posla.”
– George Bernard Shaw

“Neka budućnost kaže istinu i procijeni svakoga u skladu s njegovim radom i postignućima. Sadašnjost je njihova; a budućnost, za koju sam zaista radio, je moja.”
– Nikola Tesla

“Kad bi Edison imao zadatak da pronađe iglu u plastu sijena on bi krenuo sa upornošću pčele da pregleda slamku po slamku dok ne pronađe objekt svoje potrage. Bio sam ožalošćen svjedok takvih stvari, znajući da bi mu malo teorije i kalkulacije uštedilo 99% truda.”
– Nikola Tesla

“Čovjek od nauke ne cilja na izravan rezultat odmah. On ne očekuje da će njegove napredne ideje biti odmah spremno prihvaćene. Njegov rad je kao sađenje – za budućnost. Njegova dužnost je da postavi temelje za one koji će doći i pokaže put. On živi i radi i nada se.”
– Nikola Tesla

Acta, non verba. – “Djela, ne riječi.”
– latinska poslovica

“Raditi je sudba čovjeka na tlu; jer kad nam je Jupiter (Bog) dao život, dao nam je i patnju.”
– Homer, Ilijada

“Posao se sastoji od onoga što je tijelo u obavezi da uradi, a igra se sastoji iz onoga što tijelo nije u obavezi da uradi.”
– Mark Twain

“Svaki čovjek je sin svoga rada.”
– Miguel de Cervantes

“Sjećanje na prijašnji rad je ugodno.”
– starogrčka izreka

“U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti.”
– Biblija

“Ono što pokušavam shvatiti je zašto neko nastavlja ustajati iz kreveta iako ima sav novac koji može poželjeti. Da li voli posao ili voli novac?”
– Warren Buffett

“Težiti nečemu, truditi se, biti odan nekim idealima – to je samo po sebi vrijedno borbe.”
– William Osler