“Iako sam tipični samotnjak u dnevnom životu, moja svijest o pripadnosti nevidljivoj zajednici onih koji teže istini, ljepoti i pravdi me sačuvala od toga da se osjećam izolirano.”
Albert Einstein

“Usamljenost izražava bol zbog toga što si sam, a samoća izražava slavu toga istog.”
Paul Tillich

“Usamljenost i osjećaj nepoželjnosti je najstrašnije siromaštvo.”
Majka Tereza

“Samoća je potrebna za maštu kao što je društvo korisno za karakter.”
James Russell Lowell

“Ja sam bio čovjek koji je napredovao u samoći; bez nje sam bio kao neko bez hrane ili vode. Svaki dan bez samoće me je slabio.”
Charles Bukowski

“Usamljenost mi je najmanje draga stvar u životu. Stvar koja me najviše plaši je da ostanem sama bez ikoga da se brine o meni ili da se ja brinem o njemu.”
Anne Hathaway

"Onaj ko ne može živjeti u društvu ili nema potrebu da živi jer je dovoljan sam sebi, mora biti ili zvijer ili bog - aristotel."

“Da bi živio sam, čovjek mora biti ili zvijer ili bog – kaže Aristotel. Postoji i treći slučaj: čovjek mora biti oboje – filozof.”
Nietzsche

“Gdje god su bile moćne vlasti, društva, religije, javna mišljenja, ukratko gdje god je bila tiranija, samotni filozof je bio omražen; jer filozofija nudi sklonište čovjeku u koje tiranija ne može da upadne, unutarnja pećina, labirint srca.”
Nietzsche

“Usamljenost je siromaštvo unutrašnjosti; samoća je bogatstvo unutrašnjosti.”
May Sarton

“Negativne emocije kao usamljenost, zavist i krivnja imaju važnu ulogu u sretnom životu jer su veliki znakovi da se nešto mora mijenjati.”
Gretchen Rubin

“Moli se da te tvoja usamljenost usmjeri u pronalazak nečeg za što vrijedi živjeti, ili umrijeti.”
Dag Hammarskjold

“Mislim da ne postoji nijedno uzbuđenje koje može proći kroz ljudsko srce kao ono koje osjeća izumitelj gledajući neku kreaciju mozga kako se manifestira u uspjeh… Takve emocije čine da čovjek zaboravi hranu, san, prijatelje, ljubav, sve.”
Nikola Tesla

“Ljubav je nešto mnogo veće od želje za seksualnim odnosom; to je glavno sredstvo za bijeg od usamljenosti koja pogađa većinu muškaraca i žena kroz veći dio njihovog života.”
Bertrand Russell

“Moji vršnjaci su u zadnje vrijeme pronašli društvo kroz opijanje – to ih čini društvenim. Ja, međutim, ne mogu da se prisilim da koristim droge kako bih prevario svoju usamljenost – ona je sve što imam – a kad droga i alkohol ispare, ona će biti i sve što oni imaju također.”
Franz Kafka

“Samoizražavanje je nemoguće u odnosu na druge ljude jer njihova samoekspresija se miješa. Najveće visine samoekspresije u poeziji, muzici, slikanju – postižu se kad je čovjek najviše sam.”
Colin Wilson

“Čovjek može biti svoj sve dok je sam; i ako ne voli samoću, neće voljeti ni slobodu; jer jedino kad je sam on je istinski slobodan. Suzdržavanje i ograničavanje je uvijek prisutno u društvu, kao drug kojeg se ne možeš riješiti; i proporcionalno veličini čovjekove individualnosti, biće teško za njega da nosi žrtve koje svako druženje zahtjeva.”
Arthur Schopenhauer

“Rijetko smo ponosni kad smo sami.”
Voltaire

“Samoća je najbolja njegovateljica mudrosti.”
Laurence Sterne