“Sretan je onaj ko ne nosi zavist kao saputnika.”

“Da li bježiš od ljubavi zbog jednog poniženja? Što ti znaš o ljubavi osim njenog imena? Ljubav ima stotinu oblika ponosa i prezira, i dobija se na stotinu načina uvjeravanja. Pošto je ljubav lojalna, uzima onog ko je vjeran: nema interesa u nevjernog druga.”

“Ovo se želi izraziti riječima Anā l-Ḥaqq, ‘ja sam Bog.’ Ljudi misle da je to arogantna tvrdnja, a zapravo je arogantnije reći Ana ‘l-‘abd, ‘ja sam Božiji rob’, a ‘ja sam Bog’ je izraz velike poniznosti. Čovjek koji kaže Ana ‘l-‘abd (ja sam Božiji sluga), potvrđuje dva postojanja, svoje i Božije, ali onaj koji kaže Anā l-Ḥaqq (ja sam Bog) je napravio sebe nepostojećim i predao se, misleći, ‘ja sam ništa, On je sve; nema drugog bića osim božijeg.’ Ovo je ekstremna poniznost i skromnost.”

“Umro sam kao mineral i postao biljka, umro sam kao biljka i postao životinja, umro sam kao životinja i postao čovjek. Zašto da se bojim? Kada sam bio manji umiranjem?”

“Ja sam sluga Kur’ana sve dok imam života. Ja sam prašina na putu Poslanika.”

“Riskiraj sve za ljubav, ako si pravo ljudsko biće.”

“Bog te vodi s jednog osjećaja na drugi i uči te preko suprotnosti, tako da bi imao dva krila za letenje umjesto jednog.” - RUMI

“Ljubav je arka dodijeljena pravednima. Ona poništava opasnost i pruža bijeg.”

“Svako je stvoren za neki posao, a želja za tim poslom je stavljena u svako srce.”

“Onaj čiji intelekt nadjača njegovu žudnju je viši od meleka; a onaj čija žudnja nadjača intelekt je niži od životinje.”

“Ko god krene na Put bez vodiča trebaće mu sto godina za dvodnevno putovanje… Ko god uzme profesiju bez učitelja postaje predmet sprdnje u gradu.”

“Disciplina i težak tretman su kao peć za izvlačenje srebra iz šljake. Ovo testiranje pročišćava zlato otkuhavajući smet sa njega.”

“Idoliziranje sebe je majka svih idola. Smatrati sebe lakim za savladati je pogreška.”

“Ko god daje poštovanje dobija poštovanje.”

“Ako si zbunjen i u poteškoćama imaj strpljenja, jer strpljenje je ključ za sreću.”

“Tišina je okean. Govor je rijeka… Tišina je jezik Boga, sve drugo je slab prijevod.”

“Ne tuguj. Sve što izgubiš se vrati nazad u drugoj formi.”

“Dobre je naravi onaj koji je strpljiv prema onima koji su loše naravi.”

“Mnogi su sa Kur’anom otišli na pogrešan put: držeći se za uže mnogi su upali u bunar. Nije krivo uže, o teški čovječe, jer ti si taj koji nije imao volje da izađe na vrh.”