“Trebamo biti obzirni prema živima, a mrtvima dugujemo samo istinu.”

“Čovjek je slobodan onog trenutka kad to poželi.”

“Stari Rimljani su napravili svoja najveća remek djela u arhitekturi da bi se divlje zvijeri borile u njima.”

“Gotovo sve je imitacija… Najoriginalniji umovi su posuđivali jedni od drugih. S knjigama je kao s vatrom u našim ognjištima; odemo kod komšije po žeravicu i zapalimo njome vatru kod kuće, prenesemo je kod drugih i pripada svima.”

“Voli istinu, ali oprosti grešku.”

“Koristi, ali ne zloupotrebljavaj; kako mudar čovjek zapovijeda. Ni apstinencija ni pretjerivanje ne čine čovjeka sretnim.”

“Tajna da postaneš dosadnjaković je u tome da kažeš sve.”

“Bolje je riskirati da poštediš krivu osobu nego osuditi nevinu.”

“Držati olovku znači biti u ratu.”

“Jedno je od praznovjerja ljudskog uma da umišlja kako je djevičanstvo neka vrlina.”

“Moliti se Bogu znači laskati sebi da možeš riječima mijenjati prirodu.”

“Ova aglomeracija koja se zvala i još se zove Sveto Rimsko Carstvo nije bila ni sveto, ni rimsko, ni carstvo.”

“Uvjerenja su uzrokovala više zla nego kuga i zemljotresi na ovoj našoj maloj planeti.”

“Kad je novac u pitanju, svi su iste religije.”

“Domišljata izreka ne dokazuje ništa.”

“Postoje istine koje nisu za svakog čovjeka, ni za svako vrijeme.”

“Onaj ko ima moć da te uvjeri u apsurdnosti sigurno ima i moć da te navede da činiš nepravde.”

“Zaista, historija je ništa drugo nego tabla puna zločina i nesreće.”

“Kažu da je Bog uvijek na strani velikih bataljona.”

“To da je trgovac kamilama pokrenuo ustanak u svom selu; da se udružio sa nekim bijednim sljedbenicima koje je uvjerio da govori sa anđelom Gabrijelom; da se hvalisa kako je bio odnešen u raj, gdje je primio u dijelovima ovu nerazgovjetnu knjigu, u kojoj svaka stranica čini da razumnog čovjeka hvata jeza; da je u čast ovoj knjizi u svojoj zemlji digao željezo i vatru; rezao grla očevima i otimao im kćerke; da daje poraženima izbor između njegove religije ili smrti: ovo je zasigurno nešto što nijedan čovjek ne može da opravda, barem ne čovjek koji nije rođen kao Turčin ili kojem praznovjerje nije ugasilo svako prirodno svjetlo u njemu.” – o poslaniku Muhammedu

“Svaki razuman i častan čovjek mora smatrati kršćansku sektu hororom.”

“Teško je osloboditi budale od lanaca koje poštuju.”

opasno je biti u pravu kad su vlasti u krivu - volterovi aforizmi

“Da Bog ne postoji trebalo bi ga izmisliti.”

“Najbolje je neprijatelj dobroga.”

“Umirem obožavajući Boga, voleći svoje prijatelje, ne mrzeći svoje neprijatelje i prezirući praznovjerje.”

“Neka kazne kriminalcima budu korisne. Obješen čovjek nije dobar za ništa; čovjek osuđen na javni rad još uvijek služi svojoj zemlji i živuća je lekcija.”

“Rad nas čuva od tri velika zla – dosade, poroka i potrebe.”

“Svi ljudi bi onda bili nužno jednaki, kada bi bili bez potreba. Siromaštvo koje je povezano s našom vrstom je ono što podređuje jednog čovjeka drugome. Nije nejednakost prava nesreća, nego ovisnost.”

“Vjera vjeruje u ono što razum ne može.”

“Samo ljudi s vrlinama posjeduju prijatelje.”

“Generalno, umijeće vladanja se sastoji iz uzimanja što više novca je moguće od jedne grupe građana da bi ga dali drugoj grupi.”